مهمترین خواص درمانی بولاغ اوتی

نام های دیگر: جرجیرالماء – سیزاب – بولاغوتی – بهقان – همیشه جوان – بولاغ اودی – بالاغوتی – علف…

ادامه ←

بیدمشک و خواص قسمتهای مختلف آن

نام های دیگر: بید مصری – بید طبری – شاه بید – گل بیدک – گربه بید – سوحر –…

ادامه ←

پونه کوهی

نام های دیگر: فودنج طبیعت آن: گرم و خشک است. خواص درمانی ۱– ده تا بیست گرم سر شاخه های…

ادامه ←