مهمترین خواص درمانی بولاغ اوتی

نام های دیگر: جرجیرالماء – سیزاب – بولاغوتی – بهقان – همیشه جوان – بولاغ اودی – بالاغوتی – علف…

ادامه ←

خواص درمانی قسمتهای مختلف پنیرک

گل پنیرک طبیعت آن: کمی سرد و تر است و عده ای آن را معتدل می دانند. خواص درمانی ۱–…

ادامه ←