بیدمشک و خواص قسمتهای مختلف آن

نام های دیگر: بید مصری – بید طبری – شاه بید – گل بیدک – گربه بید – سوحر –…

ادامه ←

پونه کوهی

نام های دیگر: فودنج طبیعت آن: گرم و خشک است. خواص درمانی ۱– ده تا بیست گرم سر شاخه های…

ادامه ←

بادام شیرین و خواص دارویی اجزای مختلف آن

مغز بادام شیرین طبیعت آن: کمی گرم و تر است. خواص درمانی ۱– هر روز ده عدد مغز بادام شیرین…

ادامه ←