خواص درمانی انیسون

دانه انیسون طبیعت آن: گرم و خشک است. خواص درمانی ۱ – آن را در دهان بجوید، طعم نامطبوع بعضی…

ادامه ←