درخت به و خواص دارویی آن

نام های دیگر: بهی – آنی – آبی – آبرود – آیوا – هیوا – شال به – شغال به…

ادامه ←

خواص دارویی بادام تلخ و روغن بادام تلخ

بادام تلخ طبیعت آن: بسیار گرم و خشک است. خواص درمانی خواص درمانی آن با توجه به این که مقدار…

ادامه ←

آنغوزه، خواص درمانی و روشهای مصرف آن

صمغ آنغوزه طبیعت آن: آنغوزه طبیعتی خیلی خیلی گرم و نسبتا خشک دارد. خواص درمانی ۱– هرروز ۲ گرم از…

ادامه ←