خواص گیاه دارویی ترخون

طبیعت آن: خیلی گرم و خشک است.                                                                  خواص درمانی ۱– ترخون را بخورید. ضد انگل و ضد اسکوربوت است، محرک…

ادامه ←

خواص درمانی انیسون

دانه انیسون طبیعت آن: گرم و خشک است. خواص درمانی ۱ – آن را در دهان بجوید، طعم نامطبوع بعضی…

ادامه ←