درخت به و خواص دارویی آن

نام های دیگر: بهی – آنی – آبی – آبرود – آیوا – هیوا – شال به – شغال به…

ادامه ←

بیدمشک و خواص قسمتهای مختلف آن

نام های دیگر: بید مصری – بید طبری – شاه بید – گل بیدک – گربه بید – سوحر –…

ادامه ←

خواص درمانی قسمتهای مختلف پنیرک

گل پنیرک طبیعت آن: کمی سرد و تر است و عده ای آن را معتدل می دانند. خواص درمانی ۱–…

ادامه ←