درخت به و خواص دارویی آن

نام های دیگر: بهی – آنی – آبی – آبرود – آیوا – هیوا – شال به – شغال به – توچ – سنگه – سفرجل.

طبیعت آن: به شیرین معتدل و یا گرم و تر، به ترش سرد و خشک است.

خواص درمانی

۱– کسانی که قبل از غذا خوردن استفراغ می کنند، باید قبل از غذا آب به بخورند، دیگر استفراغ نخواهند کرد.

۲– آب به را بخورید. نرم کننده سینه خواهد بود، برای درمان تنگی نفس مفید است، در درمان آمدن اخلاط خونی از سینه و قی مصرف می شود، معده را تقویت می کند، برای ازدیاد ترشح ادرار و بند آوردن خونریزی مفید است.

۳– به ترش و شیرین را بدون پوست و تخم آب بگیرید و یک پنجم آن قند اضافه کنید، به قوام آوردید و به مرور بخورید. مقوی قلب و دماغ(مغز) و فرح آور است، اشتها را زیاد می کند، مسدود کننده مجاری عروق می باشد، ورم شدید امعا را درمان می کند، معده را تقویت می نماید.

۴– دانه های میان به را بیرون آورید و به جای آن کوبیده جوزبویا بریزید و میان آتش بگذارید تا بریان شود به حدی که رنگ آن تیره گردد، بعد بخورید. قابض است و برای قطع اسهال طولانی و مزمن بسیار مجرب می باشد.

۵– به را هشت روز در آب و شراب بخیسانید و با آن دهان را بشویید. خونریزی لثه را برطرف می کند.

۶– ریختن قطره آب به در مهبل برای رفع سوزش مجرای ادرار ناف است و جراحات مجرا را التیام می بخشد.

۷– گوشت به را رنده کرده و ضماد کنید. برای ورم های گرم چشم نافع است.

۸– خشک به را نرم بکوبید و بر موضع بپاشید. برای بند آوردن خون جراحت ها مفید می باشد.

تذکر: برای اشخاص گرم مزاج مضر است، میوه نارس به دیرهضم و قابض می باشد و خوردن آن صلاح نیست.

دانه به

نام های دیگر: به دانه.

طبیعت آن: سرد و تر است.

خواص درمانی

۱– جویدن دانه به برای رفع کندی دندان ها مفید است.

۲– مغز به دانه را بدون پوست خوب بجوید و بخورید. در گرم مزاج ها برای تقویت نیروی جنسی مفید است، برای بند آوردن اسهال ساده و اسهال خونی موثر می باشد، سل، ناراحتی های تنفسی، سینه درد، گرفتگی آواز(حنجره) و زخم روده ها را درمان می کند.

۳– خوردن لعاب دانه به برای رفع جراحات و خشونت حلق، سرفه گرم و خشک، سیاه سرفه، تسکین حرارت معده، تب ها و سوزش و خشکی زبان و دهان مفید است.

۴– دانه به را شب در کمی آب بخیسانید و صبح با لعاب آن ملایم موضع را ماساژ دهید. ترک خوردگی پستان و ورم سرمازدگی را درمان می کند، سوختگی پوست که از آب جوش یا از آتش باشد را تسکین و التیام می بخشد و ترک خوردگی پس از سوختگی را درمان می کند و برای ترک خوردگی لب ها و رفع خشکی آن مصرف می شود.

تذکر: معده را سست و ضعیف می کند و مصلح آن، افراد گرم مزاج، دانه به را با شکر و افراد سردمزاج با رازیانه بخورند.

پوست میوه به

خواص درمانی

۱– پوست میوه به را پانزده روز در مقداری الکل بخیسانید، بعد آبش را بگیرید و هر روز به صورت بمالید، درهم رفتگی یا چین و چروک پوست صورت را برطرف می کند. .

برگ به

خواص درمانی

۱– آب دم کرده برگ به را بنوشید. قابض است و اسهال را درمان می کند.

۲– یک مشت تازه و سالم برگ به را در یک لیتر آب ده دقیقه بجوشانید، بعد ده دقیقه هم دم کنید، سپس آب آن را صاف کرده و بهار نارنج ساییده و یا عرق بهار نارنج را با آن مخلوط کنید و هر شب موقع خواب یک یا دو قاشق بخورید. بی خوابی را درمان می کند. نوشیدن آن سینه را نیز نرم می کند و برای رفع عصبانیت مفید است.

۳– تازه برگ به را بکوبید و ضماد کنید. زخم های عفونی را درمان می کند، برای ورم های گرم چشم مفید است.

۴– برگ به را با شاخه های درخت به و جوانه های آن مخلوط کرده بسوزانید و خاکسترش را پشت چشم ضماد کنید. کلفت شدگی پلک را برطرف، خارش و سوزش مژه را تسکین و ریزش مژه ها را متوقف می کند.

شکوفه به

طبیعت آن: معتدل است.

خواص درمانی

۱– سی گرم از شکوفه به را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده آن را به مرور بنوشید. سرفه را تسکین می دهد، درد سر و غلیان حرارت را تسکین می دهد، مقوی دل و دماغ و معده است.

۲– اگر آب جوشانده شکوفه به را با عرق بهار نارنج مخلوط کرده و شب موقع خواب بنوشید، بی خوابی را درمان می کند.

۳– مربای شکوفه به را بخورید. برای تقویت سینه و دل، اعضای داخل شکم و خفقان گرم مفید است.

پوست درخت به

خواص درمانی

۱– پوست درخت به را بکنید و قسمت بیرونی آن را بتراشید و دور بریزید، قسمت سفید داخلی آن را نیم کوب کرده و در یک لیوان آب آن قدر بجوشانید تا آب به نصف برسد، آب صاف کرده آن را بنوشید، قابض است، سکسکه یا فواق را آرام می کند.

روغن به

طرز تهیه: ابتدا آن را خوب بپزید، بعد با فشار آب آن را بگیرید و با دو برابر آب گرفته شده، روغن زیتون مخلوط کرده روی حرارت ملایم آن قدر بجوشانید و دایم به هم بزنید و آن قدر ادامه دهید تا آب آن تبخیر شده و روغن باقی بماند. مراقب باشید که روغن نسوزد.

خواص درمانی

۱– روغن به برای زخم های دهان، سرگیجه و طنین صدا در گوش مورد مصرف قرار می گیرد.

۲– روغن به را بخورید. برای سردرد گرم، خون روی از سینه، ورم کبد، اسهال مزمن، شکم روی گرم، زخم روده ها و رفع سم حشرات گزنده مفید است و حقنه با آن نیز همین اثر را دارد.

رب به

طبیعت آن: سرد و خشک است.

خواص درمانی

۱– رب به را بخورید. قی و اسهال را بند می آورد، تشنگی را تسکین می دهد، حرارت و درد معده و روده ها را که از اخلاط موجود باشد کاهش می دهد.

۲– هفت روز صبح هر روز هفت مثقال از رب به را با نان بخورید. از خونریزی زیاد قاعدگی جلوگیری می کند.

۳– رب به را با آب برگ نعناع تازه مخلوط کنید و بخورید. برای جلوگیری از آشفتگی و قی خصوصا قی صفراوی مفید است.

تذکر: مضر ریه و سرفه است.

منبع: کتاب اسرار گیاهان دارویی