خواص درمانی قسمتهای مختلف پنیرک

گل پنیرک

طبیعت آن: کمی سرد و تر است و عده ای آن را معتدل می دانند.

خواص درمانی

۱– سی گرم از پنیرک را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده آن را به مرور بنوشید. اعتدال دهنده، ملین و نرم کننده، خشک کننده و تب بر است، اخلاط غلیظ را رقیق و اخلاط خیلی رقیق را معتدل می نماید، خشونت صدا که ناشی از حرارت و خشکی باشد را مداوا می کند، انسداد مجاری کبد را باز می کند، موجب ازدیاد ترشح ادرار و شیر می شود، برای درمان یرقان، زخم معده، شکم روش و سوزش مجرای ادرار مفید است، در موارد ناراحتی های غشاهای مخاطی مجاری ریه و مثانه و ادراری تجویز می شود.

۲– پنیرک به شکل ضماد در استعمال خارجی برای رفع التهاب های پوست مصرف می شود.

۳– ده گرم از گل پنیرک را در یک لیتر آب جوش دم کنید و هر صبح، ظهر و شب هر بار یک فنجان از آب صاف کرده آن بنوشید. سینه را نرم می کند و سرفه را تسکین می دهد.

۴– با آب جوشانده گل پنیرک قرقره کنید و دهان شویه نمایید. بسیار مفید است.

برگ پنیرک

خواص درمانی

۱– نشستن در آب دم کرده برگ پنیرک برای نرم کردن ورم های مقعد و استحکام عضلات رحم مفید است.

۲– ضماد ساییده برگ پنیرک برای شکستگی اعضا، تحلیل ورم های گرم و گزیدگی زنبور مفید است.

۳– اگر برگ پنیرک را بکوبید و با روغن زیتون مخلوط کنید و ضماد نمایید، برای سوختگی از آتش و باد سرخ و گزیدگی عقرب مفید است.

تخم پنیرک

طبیعت آن: سرد و تر است.

خواص درمانی

۱– بیست گرم از تخم پنیرک را بخورید. برای تسکین سرفه های گرم و خشک، رفع گرفتگی آواز، تقویت روده ها، لینت شکم و زخم کلیه و مثانه مفید است.

۲– ضماد تخم پنیرک برای رفع ناراحتی از گزیدن زنبور مفید می باشد.

۳– ضماد تخم پنیرک با جو پوست کنده برای رفع ورم های گرم و دردناک و سفت مفید است.

۴– تنقیه تخم پنیرک برای رفع سوزش روده ها، مقعد و رحم مفید است.

تذکر: برای معده های ضعیف مضر می باشد. و مصلح تخم پنیرک، رب میوه یا کمپوت میوه است.

نام های دیگر: پین دیره – نان کلاغ – گل خیر – خیرو – خبیز – خبازی – حباجی – ملوخیا – خطمی – خطمی کوچک – خطمی معطر – خطمی مشک بو

منبع: کتاب اسرار گیاهان دارویی