بیدمشک و خواص قسمتهای مختلف آن

نام های دیگر: بید مصری – بید طبری – شاه بید – گل بیدک – گربه بید – سوحر – سوگوت – صفصات – دارفشفشه – مشک فیک – مشبد – بهرامج – پیشی پیشی – خلاف بلخی – خلاف بان – وشع – بهرامه – مشک بید – فلابلخی

میوه بیدمشک

طبیعت آن: سرد و تر است.

خواص درمانی

۱– هر بار میوه بیدمشک را در قوری انداخته و همراه چای دم کنید و بنوشید. چای را معطر می کند.

۲– پنجاه گرم میوه بیدمشک خشک را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید، بعد ده دقیقه دم کنید، سپس آب آن را صاف کرده روزی سه فنجان به نوبت قبل از غذا بنوشید. بی اشتهایی پس از بیماری و نقاهت را برطرف می سازد، اعصاب صورت را تسکین می دهد، بی خوابی را درمان می کند، سردردهای گرم مزاج را تسکین می دهد.

عرق بیدمشک

خواص درمانی

۱– عرق بیدمشک را بنوشید. ملین طبع است، قلب را تقویت و ضعف آن را برطرف می کند، مقوی معده، احشاء و قوه باه بوده، قند خون را پایین می آورد.

۲– عرق بیدمشک را با شربت بهارنارنج مخلوط کنید و چهل روز صبح و شب هربار یک لیوان بنوشید. عرق بدن که از ضعف باشد را متوقف می کند.

برگ درخت بیدمشک

خواص درمانی

۱– پنجاه گرم از برگ درخت بیدمشک را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید، بعد ده دقیقه دم کنید و آب آن را صاف و شیرین سازید و روزی سه فنجان به نوبت بنوشید. بی اشتهایی پس از بیماری و نقاهت را برطرف می کند و خارش بدن و درد اعصاب را تسکین می دهد.

۲– ۲۵ گرم از برگ درخت بیدمشک را با همان اندازه پوست شاخه های دو ساله بیدمشک در یک لیتر آب بخیسانید، بعد ده دقیقه دم کنید و آب صاف کرده آن را روزی سه تا پنج فنجان به ترتیب بنوشید. پریودهای زود به زود که همراه با خون زیاد است را تنظیم می نماید، گال را درمان می کند.

۳– اگر زالو در حلق کسی رفته باشد و به حلق یا اطراف آن چسبیده باشد، با آب برگ تازه بیدمشک قرقره کنید. از عضو جدا شده از حلق خارج خواهد شد.

پوست شاخه های جوان بیدمشک

خواص درمانی

۱– پنجاه گرم از پوست شاخه های جوان بیدمشک را در یک لیتر آب جوش دو دقیقه بجوشانید، بعد دوازده دقیقه دم کنید و قبل از هر غذا یک فنجان آب آن را بنوشید. رماتیسم را درمان می کند و خارش بدن را تسکین می دهد.

۲– هر روز دو مثقال از خشک آن را نیم کوب کرده با چهار مثقال شاهتره مخلوط در آب بجوشانید تا به اندازه هفت فنجان آب بماند، بعد صاف کنید و آب آن را سه فنجان قبل از صبحانه، دو فنجان قبل از ناهار و دو فنجان قبل از شام بنوشید. تب نوبه ای یا مالاریا را درمان می کند.

منبع: کتاب اسرار گیاهان دارویی